De kracht van kiezen

Deze workshop wordt alleen aangeboden in het Nederlands. De uitleg wordt alleen gegeven in het Nederlands. Hierdoor adviseren wij om alleen deel te nemen wanneer je deze taal kunt begrijpen.

Werkdruk en stress zijn aan de orde van de dag in het onderwijs. Niet voor niets krijgen scholen geld voor werkdrukverlaging. Op de besteding daarvan heb je maar deels invloed en profijt van. Tijdens deze workshop ga je onderzoeken waar je zelf wel regie over werkdrukverlaging en stress kan hebben.

Je krijgt inzicht in wat stress is en wat het met je lijf, geest en handelen doet, maar vooral waar jou stress triggers zitten. Je neemt je dagelijkse ritme en routines onder de loep om zo tot inzichten en keuzes te komen. Je brengt in beeld waar je energie lekt en waar je juist energie van krijgt. Hoe sta je nu in het leven en hoe zou je dit willen? Gedragspatronen en overtuigingen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Met o.a. gebruik te maken van de Urgentie matrix van Stephen Covey creëer je een nieuwe wijze om naar je werk en keuzes te kijken. Welke keuzes kan je maken om tot werkdrukverlaging en minder stress te komen? Waar liggen de prioriteiten? 

Je bent zelf de sleutel tot meer ontspannen door het leven te gaan en in je werk te staan. Die sleutel gaan we tijdens deze workshop samen vormgeven. Je gaat een aanzet tot een concreet plan maken om na deze dag daadwerkelijk zelf als sleutel de eerste stap te zetten

De workshop gaat door bij tenminste tien inschrijvingen
Als we 48 uur voor aanvang van de workshop minder dan 10 inschrijvingen hebben, hebben wij het recht om de workshop te annuleren en jou te vragen een nieuwe tijd te kiezen.

Event Details
Event Tags